Verwijzing en vergoeding

Doorverwezen en dan?

Meestal is het de leerkracht, kinderfysiotherapeut, logopedist, kinderpsycholoog, revalidatiearts, kinderarts, consultatiebureau, Centrum Jeugd en Gezin of u als ouder, die signaleert dat ergotherapie nodig is voor uw kind.

Verwijzing

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid ergotherapie - DTE). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTE, waaronder CZ.
Voor CZ verzekerden is altijd een verwijsbrief nodig. Ook zijn er zorgverzekeraars die voorwaarden stellen aan DTE behandelingen. Hierdoor wordt er bij voorkeur gewerkt met een verwijzing door een arts.

Vergoeding

Ergotherapie wordt door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed voor 10 uur per kalenderjaar. De ergotherapiebehandeling van kinderen valt niet onder het eigen risico. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan er een extra vergoeding voor ergotherapie opgenomen zijn. Raadpleeg hiervoor uw polis.
Marly Vosters Ergotherapie heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Er zijn ook andere financieringsmogelijkheden. Soms kan ergotherapie betaald worden via het zorgbudget vanuit het passend onderwijs. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de ergotherapie particulier te betalen. Hiervoor worden de NZA-tarieven gehanteerd.

Ergotherapie behandeling 15 minuten: € 16,09
Aan huis toeslag: € 26,97
DTE tarief per 15 minuten: € 16,09