Verwijzing en vergoeding

Doorverwezen en dan?

Meestal is het de leerkracht, kinderfysiotherapeut, logopedist, kinderpsycholoog, revalidatiearts, kinderarts, consultatiebureau, Centrum Jeugd en Gezin of u als ouder, die signaleert dat ergotherapie nodig is voor uw kind.

Verwijzing

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid ergotherapie – DTE).

Vergoeding

Per 1 januari 2023 werken wij contractvrij, dat betekent dat wij geen contracten meer afsluiten met de zorgverzekeraars en er sprake is van ongecontracteerde zorg. Met uitzondering van zorgverzekeringsconcern CZ, met hen loopt het contract nog door en is er sprake van gecontracteerde zorg.

Ongeacht waar u verzekerd bent, u kunt nog steeds bij ons terecht met dezelfde kwaliteit als u van ons gewend bent!

Wat betekent dit voor de vergoeding binnen onze praktijk:

Ongecontracteerde zorg: u zult de zorg niet volledig vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. U betaalt de behandeling aan ons nadat u de factuur ontvangt. Om voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen dient u deze factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. Zij geven aan dat ze een voor hen redelijk tarief vergoeden. Dit is mede afhankelijk van uw polis en de voorwaarden die de zorgverzekeraar heeft. Een restitutiepolis kan mogelijk tot 100% vergoeden. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt.

Gecontracteerde zorg: de declaraties van de behandelingen worden direct bij CZ in rekening gebracht. Ergotherapie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat er 10 uur ergotherapie op jaarbasis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Sommige aanvullende pakketten vergoeden ook uren ergotherapie. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt.

Tarieven Marly Vosters Ergotherapie, per 1 januari 2023

5000 Ergotherapie* € 25,00 per kwartier
5001 Toeslag voor ergotherapie aan huis/school € 35,00
5004 Intake en onderzoek na verwijzing* € 25,00 per kwartier
5005 Screening en intake onderzoek* € 25,00 per kwartier
No show en afzegging binnen 24 uur voor behandeling € 50,00

*De tarieven zijn inclusief voorbereiding, rapportage, mailcontact met betrokkenen, korte verslaglegging van behandelplan en verslaglegging van eindevaluatie.