Verwijzing en vergoeding

Doorverwezen en dan?

Meestal is het de leerkracht, kinderfysiotherapeut, logopedist, kinderpsycholoog, revalidatiearts, kinderarts, consultatiebureau, Centrum Jeugd en Gezin of u als ouder, die signaleert dat ergotherapie nodig is voor uw kind.

Verwijzing

U kunt bij ons terecht met of zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid ergotherapie - DTE). Er zijn zorgverzekeraars die voorwaarden stellen aan DTE behandelingen. Daarom werken wij bij voorkeur met een verwijzing door een arts.

Vergoeding

Marly Vosters Ergotherapie heeft een standaardovereenkomst met de zorgverzekeringsconcerns* CZ, VGZ, Menzis, De Friesland en Zilveren Kruis. De declaraties van de behandelingen worden direct bij hen in rekening gebracht. Ergotherapie valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat er 10 uur ergotherapie op jaarbasis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering bij gecontracteerde zorgverzekeraars. De ergotherapiebehandeling van kinderen valt niet onder het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook uren uit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Met de zorgverzekeraars die onder de concerns* ASR, DSW, Caresq en VRZ vallen hebben wij per 1-1-2020 geen contracten meer afgesloten. Dit betekent dat u nog steeds bij ons terecht kunt met dezelfde kwaliteit als u van ons gewend bent. U zult echter de zorg niet volledig vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar.
U ontvangt na de behandeling een factuur die u rechtstreeks aan onze praktijk betaalt. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Zij geven aan dat ze een voor hen redelijk tarief vergoeden. Dit is mede afhankelijk van uw polis en de voorwaarden die de zorgverzekeraar heeft. Uw zorgverzekeraar kan u aangeven wat u vergoed krijgt.

* overzicht van de concerns: zorgwijzer.nl

Tarieven Marly Vosters Ergotherapie 2020

5000 Individuele zitting ergotherapie per 15 minuten € 22,50
5002 Screening Directe Toegang Ergotherapie € 18,75
5001 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis/school € 30,00
5003 Intake en onderzoek ergotherapie na screening per 15 minuten € 22,50
5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing per 15 minuten € 22,50
5005 Screening en intake en onderzoek ergotherapie per 15 minuten € 22,50
Ergotherapieverslag (m.u.v. kort behandelplan en eindevaluatie) € 50,00

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, rapportage, mail/telefonisch contact met betrokkenen, korte verslaglegging van behandelplan en verslaglegging van eindevaluatie.