Onze werkwijze

Een aanpak speciaal op maat

De hulpvraag van het kind en de ouders staat centraal. Via de mail of telefoon kunt u contact met mij opnemen om deze hulpvraag voor te leggen.

1

Kennismaking

Tijdens een telefoongesprek maken we nader kennis en wordt de hulpvraag kort besproken. Er worden vragenlijst(en) toegestuurd om in te vullen.

1

Gesprek met ouders

Als het wenselijk is om een sensorisch profiel te maken om de hulpvraag te kunnen beantwoorden, vindt er eerst een gesprek met u als ouders plaats. Tijdens dit oudergesprek nemen we samen een dag uit het leven van uw kind door en hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de prikkelverwerking. Doel is om een goed beeld te krijgen van het kind in de thuissituatie.

1

Observatie in de klas

Daarna ga ik meekijken in de klas, waarbij ik uw kind observeer in een groep zonder dat het zich bewust is dat er specifiek naar hem of haar gekeken wordt. De leerkracht wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen, de School Companion, gericht op de prikkelverwerking in de klas.

1

Onderzoek en observatie

In mijn praktijkruimte onderzoek en observeer ik uw kind en breng ik de mogelijkheden en kwetsbaarheden verder in kaart.

1

Behandelplan

Nadat ik de gegevens heb geanalyseerd en geïnterpreteerd, licht ik mijn bevindingen tijdens een oudergesprek aan u toe. Gezamenlijk bepalen we passende doelen voor uw kind en geven daarmee invulling aan een behandelplan op maat.

1

Behandeling

Daarna start ik met het uitvoeren van het behandelplan. Behandelingen duren 30 of 45 minuten. Bij voorkeur bent u als ouder bij de behandelingen aanwezig. Om te zien wat er gebeurt, om de opdrachten naar thuis en school te vertalen en om mij te informeren over de voortgang thuis en op school. Eventueel bezoek ik de school om op deze manier uw kind in de klas te zien werken en te overleggen met de leerkracht. Wanneer de hulpvraag gericht is op de thuissituatie kan er ook behandeling thuis plaatsvinden.

1

Evaluatie

Tussentijds wordt er steeds gekeken of de behandeling aansluit bij uw kind en zijn of haar handelen verbetert met de gegeven oefeningen en adviezen. Eventueel worden doelen bijgesteld.
Bij afronding bespreken we de vooraf bepaalde doelen en leggen de resultaten vast in een eindverslag, dat wordt verzonden aan u als ouders en de verwijzer.

Multidisciplinaire zorg

Als kinderergotherapeut maak ik deel uit van het Kinderteam Dolium. Dit is een samenwerkingsverband binnen het gezondheidscentrum van diverse zorgprofessionals werkzaam met kinderen. Het Kinderteam biedt multidisciplinair onderzoek en behandeling aan kinderen en hun omgeving. Kinderen worden multidisciplinair besproken om zo de best afgestemde behandeling te kunnen bieden.

Wat vinden anderen?

komma

Marly levert maatwerk. Ze kijkt wat een kind en de ouders nodig hebben. Het heeft ons enorm geholpen.

- Floor, mama van Jasmijn